pcos

PCOS: Vad är det och hur vet man om man har det?

PCOS är en förkortning på polycystisk ovariesyndrom. Det kommer från att man på äggstockarna ser många (poly) små omogna äggblåsor (cystor). Det är en av de vanligaste orsakerna till oregelbunden mens hos kvinnor i fertil ålder. PCOS beror på att äggstockarna tillverkar för mycket av könshormonet testosteron. Det leder till att äggen inte ”mognar” tillräckligt …

HPV och cellförändringar

Vad är symptomen för HPV & hur är det kopplat till cellförändringar?

Humant papillomvirus, även kallat HPV, är ett mycket vanligt virus som kan delas in i hundratals varianter. Man kan säga att nästan alla som är sexuellt aktiva har eller haft någon variant av HPV. De flesta typer är inte skadliga men några kan orsaka cellförändringar på till exempel livmodertappen. Detta kan i förlängningen utvecklas till …

Hur vet jag vilket preventivmedel som passar just mig? Vi går igenom alla olika alternativ.

Skydd mot graviditet, också kallat preventivmedel, finns det flera olika sorter av. Man brukar dela in preventivmedel i kortverkande-, långverkande- samt permanenta metoder. De kortverkande metoderna är preventivmedel som fungerar så länge de används, vilket till exempel kan vara p-piller eller kondom, medan de långverkande metoderna är preventivmedel som exempelvis spiral eller p-stav. Den permanenta …

Livmoder med endometrios

Nu utbildar vi varandra kring endometrios!

Låt oss prata om endometrios! Och när vi säger prata om, så menar vi utbilda varandra. För endometrios är en väldigt vanlig sjukdom, den drabbar ungefär var 10:e kvinna i fertil ålder. Det är viktigt att de som söker vård på grund av endometriosrelaterade besvär fångas upp, utreds och behandlas på ett bra sätt i …

Varför får man egentligen PMS & vad kan man göra åt det?

PMS (Premenstruellt syndrom) är ett samlingsbegrepp som beskriver de olika känslomässiga och fysiska förändringar som kvinnor genomgår varje månad mellan ägglossning och menstruation.  Det är vanligt att kvinnor i fertil ålder upplever något symptom och upp till 30% har måttliga fysiska och/eller mentala besvär. Den svårare formen, PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) drabbar 3-5 %, med …