Priser - Torsplan

När du söker fysisk vård hos oss betalar du en patientavgift på 275 kr. Besöket är gratis för dig under 18 eller över 85 år och för dig som uppnått frikort.

Patientavgift Fysisk Vård

Gynekologbesök

275 kr

*inbetald avgift räknas till ditt högkostnadsskydd. Om du har uppnått frikort är ditt besök avgiftsfritt.

Avbokning

Det går bra att av- eller omboka ditt möte senast 24 timmar innan. Vid uteblivet möte eller avbokning senare än 24 timmar debiteras 400 kr. Detta gäller alla patienter, även vid uppnått frikort.