Kvalitetspolicy

Våra övergripande mål för hur vår medicintekniska produkt skapas, utvecklas och levereras till våra kunder

EsterCare strävar efter att vara det självklara valet för kvinnor i alla åldrar som söker vård. Ledningen och samtliga anställda arbetar med hög professionalism och har färdigheterna och resurserna som krävs för att leverera vetenskapligt beprövad medicinsk rådgivning och vård. EsterCare strävar efter att leverera trygg och effektiv digital vård, och hjälpa sina patienter på resan till bättre hälsa och ökat välmående.

Ledningsgruppen på EsterCare bidrar aktivt till att stödja våra patienters mål, samt att uppehålla effektiviteten i vårt kvalitetsledningssystem. Processerna och ledningssystemen justeras och förbättras kontinuerligt efter behov. Alla aktiviteter utförs i enlighet med gällande lagar och regulationer samt följer standardiserade ISO-krav.

EsterCare är en medicinteknisk produkt klass I, registrerad hos läkemedelsverket.

Kvalitetspolicyn är framtagen av ledningsgruppen och kommuniceras till hela organisationen