Vilka är vi?

EsterCare grundades ur en frustration över kvinnors livskvalitet. Vi brinner för att tillgängliggöra kvinnovården för alla som behöver vård, råd och behandling.

om-estercare

Vår historia

Allt startade med Gynpodden. Vår podcast där Helena & Lydia varje vecka bjuder in olika experter och pratar om kvinnohälsa ur ett vetenskapligt perspektiv. Efter att vi startat podden tog det dock inte lång tid innan vi upptäckte att många kvinnor har svårt att nå en gynekolog för ett vårdbesök inom en rimlig tid. Något som leder till att kvinnor går med problem under långa perioder, vilket sänker deras livskvalité. Detta kände vi med en gång att vi ville driva en förändring kring. Då föddes idén till EsterCare.

Våra grundare

Vi som har grundat EsterCare är två systrar med en bred och härlig bakgrund inom tech-branschen & vården. Gemensamt är att vi har ett brinnande intresse för att skapa en förändring inom kvinnovården!

Hand hållande telefon med EsterCare-appen

Digital kvinnovård

EsterCare är ett bolag som tillhör två branscher, femtech och digital vård. Vårt fokus ligger på att förbättra kvinnans välmående genom att tillgängliggöra möjligheten att nå en gynekolog, barnmorska, allmänläkare eller sexolog oavsett vart i landet hon bor.

Vi tycker att kvinnor har rätt till vård anpassad efter sina behov, vilket i dagsläget inte är möjligt i alla delar av Sverige. Vi tror att rätt vård på rätt nivå behövs för att effektivisera de resurser som finns inom vården och göra det möjligt för alla kvinnor att nå rätt vårdkompetens för att få korrekt rådgivning och behandling.

Digital vård möjliggör för våra gynekologer, barnmorskor, allmänläkare och sexologer att hjälpa kvinnor över hela landet inom många områden för kvinnovård som kan lösas utan fysisk undersökning. Genom digitala möten kan vi också avlasta den fysiska vården och se till att de som är i behov av en fysisk undersökning får hjälp snabbare.

Vi jobbar med att digitalisera och förbättra kvinnovården, samtidigt som vi försöker driva en strukturell förändring när det kommer till jämställd vård i Sverige.

Vår advisory board

Vi är stolta över vår kompetenta advisory board som rådger EsterCare kring frågor som rör de medicinska och juridiska delarna. Helena & Sofia bidrar båda med ovärderlig kunskap till EsterCare.