Förbättra hälsan och få en mer jämställd arbetsplats

Kvinnor har drygt 80% högre sjukfrånvaro än män, många gånger på grund av behandlingsbara besvär och sjukdomar. Ta steget mot en friskare personalstyrka.

EsterCare för företag

Problem med kvinnohälsan skapar olika förutsättningar för medarbetare och därmed ojämställda arbetsplatser baserat på kön

80%

av alla kvinnor i arbetsför ålder har haft minst ett problem kopplat till kvinnohälsa under det senaste halvåret.

47%

av dessa anser att besvären har påverkat deras arbetsprestation negativt.

18%

uppger att de behövt sjukanmäla sig till följd av sina besvär någon gång.

Källa: Sifo-undersökning, januari 2024.

EsterCare för företag mobil

Detta ingår i tjänsten

Screeningtjänst för kvinnohälsa

En årlig screening för företagets kvinnliga anställda för att identifiera besvär och sjukdomar som påverkar livskvalitet, arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Den anställda får personliga rekommendationer, rådgivning och vid behov samtal med en hälsorådgivare.

Utbildningar

Vi erbjuder en grundutbildning för alla medarbetare för att öka förståelsen kring kvinnohälsa. En kurs för chefer och arbetsledare är också tillgänglig för att ge dem verktyg att initiera och hantera samtal om ämnen som ofta är tabubelagda.

Policy för kvinnohälsa

Använd vår mall för att etablera tydliga riktlinjer för hur ert företag aktivt främjar lika förutsättningar för alla anställda, oavsett kön, att prestera och känna välbefinnande på arbetsplatsen.

Hälsotjänster

Vår tjänst erbjuder även möjligheten till självhjälpsprogram vid behov, som kan vara kopplade till specifika hälsoutmaningar såsom klimakteriet.

Uppföljning & statistik

Ta del av insikter och statistik i en dashboard där ert företag kan följa upp mående och anonymiserad hälsodata.

Mamma med tonårsbarn liggande i gräset_BW_45

Varför ska ni implementera vår företagstjänst på ert bolag?

En portal för kvinnohälsa

En enkel företagsportal för att främja kvinnohälsa på arbetsplatsen, som täcker allt från stöd efter graviditet och förlossning till klimakteriebesvär.

Sänkt sjukfrånvaro och ökad produktivitet

Kvinnor har drygt 80% högre sjukfrånvaro än män. Genom att arbeta preventivt och kontinuerligt över tid kan kvinnor hantera sina besvär i ett tidigare skede, vilket minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Inkluderande företagskultur

Skapa en större förståelse för de faser som 50% av vår befolkning går igenom under sitt fertila liv, och hur det påverkar både medarbetare och arbetsplatsen.

I samarbete med
Apotek HjärtatSchibstedEuro Accident
Illustrerad bild av doktor

Vanliga frågor

Är tjänsten även för våra manliga medarbetare?

Självklart, en del av tjänsten innehåller utbildning för samtliga anställda kring kvinnohälsa för att öka förståelse, kunskap och minska stigmat kring kvinnohälsorelaterade besvär. Vi erbjuder även alla chefer en digital utbildning om kvinnohälsa samt hur olika problem kan påverka individen och dess möjlighet att utföra arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. På så sätt får de även verktyg för att initiera och hantera samtal om tabubelagda ämnen.

Kan information om min hälsa delas med min arbetsgivare?

Nej, ingen information om din hälsa delas med din arbetsgivare. Vi hanterar all hälsodata i enlighet med gällande regler och riktlinjer.

Vad kostar tjänsten?

Företag betalar en årsavgift för tillgång till portalen. Avgiften beror på storleken på ditt bolag och vilken nivå ni väljer. Hör av er till oss så får ni ett prisförslag.

Vi finns på flera orter, är tjänsten tillgänglig i hela landet?

Ja, alla delar i portalen, utbildningar, hälsotjänster och policystöd, är digitala och kan utföras var som helst.

EsterCare

Vill du få en mer jämställd arbetsplats?