Att leva i prostitution

Att leva i prostitution är sällan självvalt. För många är prostitution en ekonomisk nödvändighet, en följd av brist på andra arbetsmöjligheter eller resultatet av tvång. Risken för våld och utnyttjande är hög, och tillgången till medicinsk samt juridisk hjälp kan vara begränsad. Det finns dock eldsjälar som jobbar med att erbjuda stöd till kvinnor som utnyttjats i sexhandeln, några av är grundarna av Talita.

  • Hur startades Talita?

  • Hur rekryteras kvinnor in i prostitution?

  • Vem är köparen?

  • Hur hänger porrkonsumtion ihop med sexköp?

  • Vad är viktigt att ha för att komma ur prostitution?

Vi välkomnar grundarna till den ideella organisationen Talita till podden, Josephine Appelqvist och Anna Sander. Talita är en ideell förening som arbetar för att hjälpa kvinnor som utsatts för människohandel och vill lämna prostitution och pornografi.

Liknande poddar: