Dagens & framtidens endometriosvård

Mars är den internationella endometriosmånaden och det vill vi uppmärksamma med ett nytt avsnitt om denna kroniska kvinnosjukdom. I detta avsnitt fokuserar vi på vården av endometrios, mer än själva sjukdomen. Hur vården borde vara uppbyggd kring dessa patienter, vad du som patient ska kunna kräva och vilka framsteg som görs just nu. (Tips, lyssna även på avsnitt 5 där vi pratade mycket mer om diagnosen!)

  • Finns grundkompetensen som de nationella riktlinjerna konkretiserade 2018?

  • Vad finns det för behandlingar?

  • Hur påverkas livet i stort för en kvinna med måttliga till svåra besvär?

  • Vad önskar endometriospatienter av vården?

  • Vad händer runt forskningen av endometrios?

Veckans gäst är Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi samt överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är en av Sveriges främsta endometriosspecialister och har både forskat på diagnosen samt träffat endometriospatienter i sin kliniska vardag. Otroligt kunnig gäst för veckans avsnitt!

Liknande poddar: