Framtidens förlossningsvård

Det har varit ett stort fokus på förlossningsvården i Sverige senaste åren. Vittnesmål från barnmorskor som sagt upp sig och historier från kvinnor som inte fått plats har gjort att säkerheten flera gånger har ifrågasatts. Vad beror detta på? Och hur ser det ut idag? Vi diskuterar hur förlossningsvården bör organiseras för att alla kvinnor ska kunna föda säkert och på ett sätt som passar just henne.

  • Har förlossningsvården alltid varit ”skakig”?

  • Finns det orimliga förväntningar på den?

  • Hur funkar Min barnmorska?

  • Används det för mycket sugklockor?

  • Ska vi ha barnmorskeledda enheter?

Höstens första gäst är förlossningsläkaren Karin Pettersson. Hon har varit överläkare och chef för förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i flera decennier. Otroligt kunnig med många tankar och förslag på hur förlossningsvården kan utvecklas.

Liknande poddar: