Klimatomställningen med Alice Bah Kuhnke

Den samlade vetenskapskåren i världen är överens om att vi är i ett klimatnödläge. Klimatförändringarna är en global fråga som påverkar alla delar av samhället, men dess effekter känns inte lika av alla. Kvinnor och män påverkas till exempel olika globalt på grund av sociala, ekonomiska och kulturella skillnader.

  • På vilket sätt är klimatet en genusfråga?

  • Är kvinnor generellt sett mer oroliga för klimatförändringar än män?

  • Vad är forskarnas syn på vårt nuvarande klimattillstånd?

  • Hur mycket påverkan kan enskilda individer ha på klimatet?

  • Varför är jordbruket en nyckelfaktor i Sveriges klimatstrategi?

Alice Bah Kuhnke gästar podden, för den som inte redan har koll på Alice är hon EU-parlamentariker, miljöpartist och har nu jobbat som politiker på heltid i ett decennium. Genom sitt arbete i Europaparlamentet och sitt engagemang för klimatet bidrar Alice Bah Kuhnke till att forma och driva en mer progressiv och inkluderande klimatpolitik på europeisk nivå.

Liknande poddar: