Kroppsideal, självkänsla och att acceptera sin kropp

Utseende har alltid varit viktigt, men idealen ändras ständigt. Missnöjet med våra kroppar ökar, och tillsammans med dagens gäster granskar vi hur samhällets normer påverkar vår syn på kroppen och kan leda till försämrad livskvalité. Vi delar insikter om vikten av självacceptans och utforskar praktiska steg mot att bygga en positiv relation med sin kropp.

  • Varför är självkänsla ofta kopplat till vikt och figur?

  • Vilken roll har sociala medier i utvecklingen?

  • Vem tjänar på skeva skönhetsideal?

  • Hur kan man skifta fokus för att lägga mindre vikt på sitt utseende?

  • Hur utvecklas negativa attityder mot överviktiga människor?

I detta avsnitt har vi två fantastiska gäster. Ata Ghaderi är legitimerad psykolog och professor inom klinisk psykologi på Karolinska Institutet. Han har de senaste 25 åren forskat på bland annat riskfaktorer för ätstörningar. Thomas Parling är legitimerad psykolog och fil.dr i psykologi, han är verksam i Centrum för psykiatriforskning i Stockholm och forskar också på ätstörningar, bland annat. Tillsammans har de skrivit boken ”Lev med din kropp: om acceptans och självkänsla.”

Liknande poddar: