Postpartumpsykos

I detta avsnitt delar veckans gäst Tove Tallungs med sig av sin erfarenhet av postpartumpsykos. En ovanlig men potentiellt mycket allvarlig diagnos som är vanligare om man tidigare haft någon psykisk sjukdom men som kan drabba vem som helst. Kvinnor med postpartumpsykos kan ha svårt att skilja fantasi från verklighet och ibland vara en risk för sig själva eller sina barn.

  • Vad var den utlösande faktorn för Tove?

  • Vilka symtom blev omgivningen uppmärksamma på?

  • Hade Tove själv någon insikt i sin sjukdom?

  • Hur fick hon till slut hjälp och tvångsvård?

  • Hur gick tankarna inför andra barnet?

Tove är tvåbarnsmamma, arbetar som ingenjör på en statlig myndighet och driver den ideella organisationen Mamma till mamma som jobbar med att förebygga psykisk ohälsa som uppstår i samband med graviditet eller småbarnsperioden. Hon fick själv en postpartumpsykos för 5 år sedan efter att hon fött sitt första barn, helt utan tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa.

Liknande poddar: