Kvinnlig könsstympning

I samband med den internationella dagen mot könsstympning släpper vi ett avsnitt om detta fruktansvärda övergrepp på flickor och kvinnor. 200 miljoner kvinnor är könsstympade världen över, så många som 400 kvinnor blir det varje timme. Ett steg i att bekämpa detta är att sprida kunskap och därför tycker vi veckans avsnitt är otroligt viktigt.

  • Vilka olika typer av omskärelse brukar man prata om?

  • VARFÖR utsätts flickor för det här?

  • Varför kan man absolut inte jämföra det med manlig omskärelse?

  • Vad kan man få för hjälp i Sverige?

  • Vad blir konsekvenserna av könsstympning?

Vi gästas av Johannes Leidinger, gynekolog & fostermedicinare. 1985 träffade han för första gången en könsstympad kvinna på ett missionssjukhus i Kenya. Sedan dess har han intresserat sig för och arbetat mot kvinnlig könsstympning både i Sverige och internationellt.

Liknande poddar: