Kejsarsnitt på kvinnans önskemål

I Sverige sker ungefär 115 000 förlossningar varje år. Under de senaste femton åren har ungefär 18% av dem varit med kejsarsnitt. I detta avsnittet ska vi prata om kejsarsnitt som sker utan en medicinsk anledning. De som är på kvinnans önskemål, ofta på grund av en rädsla för en vaginal förlossning.

  • Är rädsla för att föda vaginalt ett växande problem?

  • Vad finns det för risker samt vinster med kejsarsnitt?

  • Hur skiljer det sig åt i landet?

  • Kan man kräva ett planerat kejsarsnitt?

  • Hur kan vården bli bättre på att bemöta dessa kvinnor?

I detta avsnittet gästas vi av Ellika Andolf, professor emerita, gynekolog och förlossningsläkare. Hon har varit med och skrivit en rapport för SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) där man tittat just på vilka för- och nackdelar kejsarsnitt som önskats av kvinnan innebär.

Liknande poddar: