Illustration av en vulva

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste orsaken till illaluktande flytningar hos kvinnor i fertil ålder. Normalt finns det massor av nyttiga laktobaciller i slidan som ger ett lågt pH och skyddar mot infektioner. Vid bakteriell vaginos är laktobacillerna undanträngda av andra bakterier.

Dessa andra bakterier frisätter ett illaluktande ämne som gör att flytningarna kan lukta lite som gammal fisk. Det luktar ofta starkare precis efter att du har haft mens och efter vaginala samlag utan kondom. Det gör att du kan uppleva att symtomen kan försvinna för att sedan komma tillbaka. 

BV kännetecknas alltså av besvärande illaluktande vaginala flytningar och ibland klåda och/eller sveda, detta eftersom det är vanligt att man har både BV och svampinfektion samtidigt. En del kvinnor har dock inga symtom.

"Om du är gravid och tror att du har BV bör du söka en gynekolog." 

Risker vid bakteriell vaginos

BV kan öka risken för att få en infektion efter operation samt infektioner efter vaginala ingrepp som till exempel abort och spiralinsättning. Även om det är ovanligt så kan BV leda till en förtidig förlossning. Om du är gravid och tror att du har BV bör du söka en gynekolog. 

Varför får man BV? 

BV räknas inte till en sexuellt överförbar sjukdom och man vet inte varför vissa kvinnor är mer drabbade. Risken för att få bakteriell vaginos ökar dock om du byter sexpartner ofta. Använd därför kondom när du har sex med en ny partner.

Det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att ställa diagnosen BV. Vid en gynekologisk undersökning kan man se en skummig grå-gul flytning och ett förhöjt Ph-värde i slidan.

Behandling

Det finns numera en receptfri produkt som i en klinisk studie haft bevisad effekt på BV. Den heter Vernivia och finns att köpa på bland annat apotek. Det finns också receptfria naturläkemedel och produkter med mjölksyrebakterier som kan hjälpa mot den dåliga lukten. De har ingen bevisad effekt, men en del tycker att de hjälper. Du kan köpa även dessa produkter på apotek.

Om inte detta hjälper så kan BV behandlas med receptbelagda läkemedel som i första hand tas lokalt i slidan. Det finns olika sorters läkemedel, men en metod (Donaxyl) är antiseptisk och inte ett antibiotika. Detta är att föredra då det inte bidrar till resistensutveckling. Gravida kan ta dessa behandlingar så länge inte vattnet har gått för tidigt i graviditeten. Infektionen kommer ofta tillbaka och då behöver behandlingen upprepas. 

Janson, P. O., & Landgren, B. M. (2010). Gynekologi. Studentlitteratur.

Läs fler artiklar:

Här har vi samlat en stor mängd fakta för dig som rör kvinnokroppen, för vi tror på att kunskap är makt.
Gynpodden Gyncancer Sahar Salehi