Illustration tre kvinnor plommon

Vad får man för symtom när man har problem med sköldkörteln?

Personer som medicinerar för problem med sköldkörteln, tyreoidea, ökar i Sverige och de flesta känner någon med diagnosen. Underproduktion, överproduktion, giftstruma, behandling med jod. Vad är vad? Låt oss bena lite i det här.

Sköldkörtelproblematik

Det finns två grupper av problematik med sköldkörteln, hypotyreos (underproduktion) och hypertyreos (överproduktion). 

Hypotyreos

Hypotyreos är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar, år 2021 behandlades 480 000 personer i Sverige för detta, 82% av dessa är kvinnor. Hypotyreos innebär att sköldkörteln producerar för lite av det hormon som kroppen behöver. Det är oftast en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppen angriper sitt eget organ. Riskfaktorer för att drabbas är ålder, att man är kvinna eller om någon släkting har sjukdomen. En del utvecklar sjukdomen under sin graviditet, av dessa kan vissa sluta medicinera när man fött sitt barn medan andra får fortsätta. 

Symtom

"Det kan ibland vara lite lurigt att diagnostisera då symtomen är diffusa"

Sköldkörteln påverkar många delar av vår kropp och det kan ibland vara lite lurigt att diagnostisera då symtomen är diffusa. I början av insjuknandet kan man känna sig trött, deppig och att något bara är allmänt fel. Längre fram, om man inte får medicin, ökar symtomen, det känns som om hela kroppen går på lågvarv. Tröttheten ökar, frusen, torr hus, förstoppning, hjärtat slår långsamt, håret faller av och man känner sig allmänt trög i huvudet. 

Behandling

Diagnosen sätts via blodprov och sedan får man börja medicinera. Dosen bestäms med hjälp av kontinuerliga upprepade blodprover under upptrappning av dina tabletter. Vanligast är att man äter en medicin och att det räcker med det men en del blir inte bra av endast detta utan behöver ytterligare mediciner. Det kan upp mot ett år, innan man känner sig som sig själv igen men de flesta kommer dit. Medicineringen är oftast livslång. Är man gravid är det extra viktigt att man får hjälp med medicinering då bebisen är beroende av att få tillräckligt med hormon av sin mamma. 

Hypertyreos

Hypertyreos betyder att man har ett överskott av sköldkörtelhormon. Varje år insjuknar 3000-4000 personer i Sverige, den absoluta majoriteten är kvinnor. Hypertyreos kallas det när sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormon är förhöjd, medan uttrycket tyreotoxikos (giftstruma) innebär att kroppens vävnader är utsatta för en förhöjd koncentration av tyreoideahormon. 

Symtom 

Personer som drabbas av hypertyreos blir ofta påverkade till hela sin existens. De går på högvarv och de landar ofta tillslut i utbrändhet om sjukdomen får fortgå obehandlad. Nervositet, trötthet, hjärtklappning, svettningar, darrighet, viktnedgång, frekvent tarmtömning och ögonsymtom för att nämna några. Ögonen kan bli lite utåtbuktande som ger ett stirrigt uttryck. Ofta ses svårigheter med att sköta sitt arbete då det är lätt att starta upp projekt men svårt att avsluta. Det är inte heller ovanligt med kort stubin, vilket leder till konflikter både på arbetsplatsen och på hemmaplan.

En del får övergående problem med förhöjda värden av sköldkörtelhormon under första delen av graviditeten. Det ska utredas men är för de allra flesta övergående och beror på att graviditetshormon påminner om sköldkörtelhormon och “lurar” sköldkörteln att producerar mer hormon. 

Behandling  

Diagnosen sätts via blodprov, ibland kan det bli aktuellt med röntgen. Behandlingen kan ske medicinskt, med operation eller radioaktivt med jodbehandling. Man vill helt enkelt få sköldkörteln att lugna ner sin produktion av hormoner med olika tekniker. Uppföljning sker med blodprov, medicineringen är oftast livslång. Det är viktigt att man skyddar sig mot graviditet innan man fått ordning på sina värden igen. Även här kan det ta uppåt ett år innan man känner sig som sig själv igen. 

Känner du igen dig i dessa symtom boka en tid hos vår allmänläkare för att få hjälp. 

Läs fler artiklar:

Här har vi samlat en stor mängd fakta för dig som rör kvinnokroppen, för vi tror på att kunskap är makt.
Karin Adelsköld Gynpodden