Illustration närhet

Sexualitet och ångest

Olika typer av ångest påverkar sexualiteten och våra sexuella upplevelser på olika sätt. Sedan länge har ångest varit förknippat med sexuell dysfunktion, både genom att ångesten har ansetts vara en uppkomst, som en vidmakthållande faktor till den sexuella dysfunktionen.

Har man social ångest känner man ofta en rädsla att bli bedömd av andra, vilket påverkar hur relationer och sexuella interaktion blir med andra. Lider man av panikångest vill man ofta undvika vissa platser, vilket också kan påverka ens möjligheter till att träffa en partner. Undviker man sexuell interaktion och sexuella möten, så är den sexuella problematiken att det helt enkelt inte finns tillräckligt av (goda) sexuella möten.

"Oavsett om det är du eller din partner som har ångestproblematik, tror jag att vi alla är överens om att sexlivet påverkas."

Vid mer generell ångest finns det ofta en oro kring att inte kunna kontrollera och gardera sig för kommande händelser och katastrofer, vilket inverkar på sexualiteten och dom sexuella mötena. Att kontrollera det som sker i intima möten, påverkar kvalitén i den sexuella interaktionen, både på kort och på lång sikt.

Oavsett om det är du eller din partner som har ångestproblematik, tror jag att vi alla är överens om att sexlivet påverkas. Tala gärna med varandra om vad ni längtar efter och välkomna att boka en tid för att titta på hur just er relation påverkas och vad som kan bidra till en förändring för er.

Läs fler artiklar:

Här har vi samlat en stor mängd fakta för dig som rör kvinnokroppen, för vi tror på att kunskap är makt.

Josephine Appelqvist Anna Sander Gynpodden