Illustration närhet

Depression och sexologiska problem

Vårt mående påverkar vår lust på flera sätt. Depression drabbar nästan en tredjedel av alla kvinnor och närmre en fjärdedel av alla män, men hur kan det påverka vår lust och vår relation?

Depression och sexologiska problem

Nedstämdhet är en naturlig del av livet. Vi kan bli nedstämda av separationer eller andra påfrestande händelser och ibland kan en nedstämdhet utvecklas till en depression. Depression drabbar drygt en tredjedel av alla kvinnor och en knapp fjärdedel av alla män, under livets gång. Det är vanligt att märka av förändringar i sitt sexuella fungerande både vid nedstämdhet och vid depression. Många upplever att det är svårt att känna sexuell längtan, lust och njutning eftersom man vid depression ofta saknar intresse för saker som tidigare väckt glädje och engagemang. Små krav eller förväntningar (tex på sexuell interaktion eller närhet) kan upplevas som oövervinnerliga.

"Många upplever att det är svårt att känna sexuell längtan, lust och njutning eftersom man vid depression ofta saknar intresse för saker som tidigare väckt glädje och engagemang."

Sexlusten kan påverkas av medicinen och då även förmågan att lubricera och känna upphetsning. Är det ens partner som lider av nedstämdhet eller depression kommer vi påverkas av partnerns mående, emotionellt och sexuellt, eftersom partners förmåga till interaktion och intimitet är förändrad.

Detta kan i sin tur påverka relationen negativt och det är därför viktigt att kunna adressera vad som är uppkomsten till problemet och vad som är konsekvenserna av det, för att erbjuda stöd på rätt sätt. Vill ni ha hjälp att prata om detta så finns vi här, boka en tid hos oss.

Läs fler artiklar:

Här har vi samlat en stor mängd fakta för dig som rör kvinnokroppen, för vi tror på att kunskap är makt.

Lydia Graflund Gynpodden