Klimakteriet

Alla fertila kvinnor hamnar någon gång i klimakteriet, det är en naturlig del av livet som kan leda till symptom där behandling är nödvändig. Vissa kvinnor går igenom klimakteriet utan några problem och för andra är det så besvärligt att det påverkar både vardagligt liv och nattsömn.

Så går ett vårdmöte till hos oss

Relaterade besvär:

EsterCare

Sök vård hos oss i appen