Illustration tre kvinnor plommon

Vad är symptomen för HPV & hur är det kopplat till cellförändringar?

Humant papillomvirus, även kallat HPV, är ett mycket vanligt virus som kan delas in i hundratals varianter. Man kan säga att nästan alla som är sexuellt aktiva har eller haft någon variant av HPV.

De flesta typer av HPV är inte skadliga men några kan orsaka cellförändringar på till exempel livmodertappen. Detta kan i förlängningen utvecklas till livmoderhalscancer. Vissa typer av HPV kan orsaka kondylom eller andra vårtor. HPV kan även orsaka cancer i vulva, vagina, anus, penis och svalg. Men det är mindre vanligt.

Cellförändringar är inte cancer

Det är viktigt att påpeka att cellförändringar på livmodertappen är INTE samma sak som cancer, men kan obehandlat leda till cancer. De flesta cellförändringar självläker och utvecklingen från cellförändringar till cancer tar oftast många år. HPV eller cellförändringar ger i sig inga symtom, men livmoderhalscancer kan ibland ge symtom i form av samlagsblödning, mellanblödning eller blodtillblandad flytning.

Hur får man HPV?

HPV sprids från person till person när slemhinnor eller hud kommer i kontakt med varandra. De HPV-virus som ger cellförändringar (och livmoderhalscancer) överförs via slemhinnorna, vid alla typer av sex.

Det är viktigt att påpeka att cellförändringar på livmodertappen är INTE samma sak som cancer, men kan obehandlat leda till cancer.

Gå på screeningen

Screening för HPV/cellförändringar görs på alla kvinnor från 23 år, upp till 64 års ålder. Varje år får cirka 550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Det är hälften av antalet fall jämfört med mitten av 1960-talet och minskningen beror på screeningprogrammet.

Om cellprovet vid screeningen är normalt händer ingenting, dvs du kallas åter för prov efter 3 år. Avviker något beror fortsatt behandling på hur gammal du är och hur höggradiga cellförändringarna är. Om du kallas till en kompletterande undersökning tar läkaren ett nytt cellprov om det var mer än tre månader sedan det förra provet togs. Sedan undersöker hen livmodertappen med ett mikroskop som kallas kolposkop. Livmodertappen baddas med olika vätskor som gör att eventuella förändringar syns bättre. Man tar även vävnadsprov (biopsi) från eventuellt misstänkta områden, och dessa skickas för analys. Om cellprovet och undersökningen har visat att det finns höggradiga cellförändringar rekommenderas oftast behandling – en operation som kallas konisering. Det innebär att man tar bort yttersta delen av livmodertappen.

Vaccinering

Sedan 2010 vaccineras flickor i klass 5 mot HPV (allmänna vaccinationsprogrammet för barn), och sedan 2020 även pojkar. Vaccinet är välbeprövat över hela världen och ska helst ges före sexualdebut. Vaccinets skydd mot cancer är dock inte fullständigt. Därför är det viktigt att fortsätta gå på gynekologiska cellprovskontroller även om man är vaccinerad.

Gynpodden avsnitt 7 – HPV & cellförändringar

Lyssna här

Läs fler artiklar:

Här har vi samlat en stor mängd fakta för dig som rör kvinnokroppen, för vi tror på att kunskap är makt.

Alice Bah Kuhnke Gynpodden