Illustration av en doktor med stetoskop

Vi lär oss mer om migrän!

Alla har vi huvudvärk från och till, men alla får inte migrän. Varför får vissa det och hur kan man få hjälp?

Av den vuxna svenska befolkningen så har omkring 15% diagnosen migrän, två tredjedelar av dessa är kvinnor. Vanligtvis börjar symtomen i tonåren men anfallsfrekvensen är högst i medelåldern för att ofta klinga av efter klimakteriet. Debut av migrän efter 50 års ålder är ovanligt. Migrän är ärftligt, de flesta uppger vid utredning att någon nära släkting lider av migrän.

Varför får vissa migrän?

Forskare tror att orsaken är att hjärnan hos personer som får migrän har en nedärvd sårbarhet som gör att man är extra känslig för ljus, ljud, beröring och lukter. De påverkade nerverna kan inte filtrera dessa intryck och inte heller vänja sig vid dem. Vid ett migränanfall så sänks smärttröskeln i nerverna så att vanliga intryck upplevs som smärtsamma. Området i hjärnan som hanterar illamående och kräkning ligger granne med detta överhettade område och blir irriterat, vilket är anledningen till att man mår illa och kan kräkas när man får sitt anfall. En persons motståndskraft mot ett migränanfall varierar över tid, även kallat “migräntröskel”. Stress, hormonsvängningar, trötthet, väderomslag och intag av vissa läkemedel och mat kan påverka en persons tröskel och göra den högre och lägre. Desto lägre tröskel man har, desto större risk är det att man utvecklar ett migränanfall. 

"Vid ett migränanfall så sänks smärttröskeln i nerverna så att vanliga intryck upplevs som smärtsamma."

Symtom

  • Huvudvärksattacker som pågår i 4-72 timmar, kan vara av olika karaktär (bland annat bara i halva delen av huvudet, kan komma som stötar, kan vara måttlig till svår)

  • Det gör ondare om man rör på sig

  • Illamående och/eller kräkning

  • Överkänslighet mot ljus, ljud och lukter. 

  • Påverkan på syn, känsel, tal, motorik som är kortvarigt och sedan försvinner (detta kallas att man har migrän med aura). 

Man kan även utveckla kronisk migrän vilket innebär att man får flera anfall under kort tid. Hög användning av smärtstillande kan orsaka läkemedelsutlöst huvudvärk och ska alltid övervägas vid kronisk huvudvärk.  

Det finns något som kallas hormonell migrän, det betyder att man kan få migrän oftare vid mens och hormonförändringar. Om du har migrän utan aura kan besvären lindras eller försvinna vid graviditet. Migrän med aura brukar däremot oftast försämras under graviditet. P-piller gör oftast besvären sämre, men en liten del får färre migränanfall av p-piller. Under klimakteriet kan besvären öka men efter klimakteriet blir besvären ofta lindrigare eller försvinner.

Utredning

Viktigast är en noggrann genomgång av hur det sett ut tidigare när det gäller migrän anfall, det räcker nästan alltid för att kunna ställa diagnos. Men finns det frågetecken kan det bli aktuellt med röntgen och blodprovstagning. 

Behandling

När anfallet väl har brutit ut brukar det hjälpa med egenvård som vila i ett mörkt rum och att lägga en kall handduk över pannan samt att ta smärtstillande medicin. Även avslappningstekniker och akupunktur hos sjukgymnast kan hjälpa.  Om man får anfall ofta kan man äta medicin som som hjälper till att glesa ut anfallen och även göra de anfall som ändå kommer mindre besvärliga. 

Har du problem med huvudvärk och vill ha hjälp, boka en tid hos våra läkare. 

Läs fler artiklar:

Här har vi samlat en stor mängd fakta för dig som rör kvinnokroppen, för vi tror på att kunskap är makt.
Sandra Beijer Gynpodden